Privacy

Laatste update: 12 Januari 2023

Privacyverklaring

Inleiding

1.1.
Deze verklaring beschrijft het beleid van V.O.F. de Bruijn., handelende onder de naam Float spa Twente (KvK 82489521) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

1.2.
Float spa Twente biedt onder meer via haar websites verschillende diensten aan, zoals (maar niet beperkt tot) het aankopen van abonnementen of cadeaubonnen, toegangsbewijzen of het maken van een reservering voor bezoek aan haar faciliteiten en of boeken van behandelingen en arrangementen, het aanmelden of abonneren op nieuwsbrieven en boeken van workshops dan wel cursussen. Daarbij verwerkt Float spa Twente ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). Float spa Twente werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals partners op het gebied van (online) dienstverlening, voor onderhoud aan websites, het maken van reserveringen en/of de verzending van nieuwsbrieven.

1.3.   
Float spa Twente gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Float spa Twente houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. Contact met Float spa Twente

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Float spa Twente wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens;

 • Telefonisch: +316 471 423 88 (Dinsdag tot en met Zaterdag van 9:00 tot 21:00 uur)
 • Mail: info@floatspatwente.nl
 • Post: t.a.v. Float spa Twente, Oude deldenerweg 505, 7548 PM Enschede
 1. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. Float spa Twente verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die Float spa Twente verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt. Float spa Twente verwerkt bijvoorbeeld alleen uw e-mailadres indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van Float spa Twente, of bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer en e-mailadres bij het maken van een reservering van een van de geboden diensten en/of adresgegevens voor regiogebonden marketingactiviteiten.

 1. Persoonsgegevens

4.1. 
Afhankelijk van de diensten die Float spa Twente aanbiedt, kan Float spa Twente de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • (a) naam
 • (b) adresgegevens
 • (c) telefoonnummer
 • (d) e-mailadres
 • (e) geslacht
 • (f) geboortedatum
 • (g) bankgegevens in geval van facturatie
 • (h) technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)
 • (i) bepaalde medische gegevens bij het boeken van een training of cursus, dit gebeurt altijd op vrijwillige basis.
 1. Doeleinden

5.1.
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

 • (a) om het voor u mogelijk te maken diensten via de website(s) van Float spa Twente af te nemen (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor Float spa Twente niet mogelijk om deze diensten uit te voeren);
 • (b) de inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
 • (c) marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
 • (d) evaluatie van evenementen en dienstverlening;
 • (e) uitvoeren van sollicitatieprocedures;
 • (f) om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website(s) van Float spa Twente;
 • (g) om de website(s) van Float spa Twente te verbeteren.
 1. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1.
Float spa Twente stuurt de door u verstrekte gegevens niet zonder uw toestemming door aan derde partijen, met uitzondering van partijen die Float spa Twente helpen bij de uitvoering van diensten.

6.2.
Indien Float spa Twente uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Float spa Twente ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder meer is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.

6.3.
Float spa Twente zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

 1. Beveiliging en bewaring

7.1. 
Float spa Twente neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Float spa Twente zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

7.2.   
Float spa Twente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Float spa Twente uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Float spa Twente uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

 1. Cookies en profilering

8.1. 
Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van Float spa Twente bezoekt. Op de website(s) van Float spa Twente worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.

8.2.
Daarnaast kan Float spa Twente gebruik maken van tools en analytische cookies om het gebruik van de website(s) van Float spa Twente te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt Float spa Twente onder meer gebruik van Google Analytics en tools als Hotjar en Visual Website Optimizer. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Een actueel overzicht van de gebruikte cookies is te vinden in ons Cookie Statement dat op de websites wordt gepubliceerd.

Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

 1. Websites van derden

De website van Float spa Twente kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Float spa Twente is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

 1. Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken zoals Instagram, Twitter, LinkedIn en Facebook. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Instagram, Twitter, LinkedIn en Facebook om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

 1. Wijzigingen

Float spa Twente kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

 1. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Float spa Twente een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

 1. Klachten

Float spa Twente hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is V.O.F. de Bruijn